Om Ældrerådet

Ældrerådet i Odense består af 15 medlemmer. Medlemmerne er på valg hvert 4. år og vælges blandt og af borgere på 60 år og opefter i Odense Kommune.

Organisatorisk fungerer Ældrerådet som en selvstændig forvaltningsenhed i Odense Kommune og er i den egenskab en del af den kommunalpolitiske beslutningsproces.

Ældrerådet har til opgave at rådgive politikerne i Odense Byråd om alle spørgsmål, der vedrører ældre og ældreliv, og vi medvirker altid aktivt ved udformningen af kommunens ældrepolitik.

Ældrerådet kan dog ikke påtage sig sager om enkeltpersoner.

Ældrerådets arbejde er frivilligt og ulønnet.

Læs mere om de juridiske rammer for Ældrerådets arbejde i Vedtægter for Ældrerådet i Odense og Retssikkerhedsloven.

Vil du gerne læse mere om hvad vi laver?

Luk menu