Kontakt

Mail til Ældrerådet i Odense skal ske på: aeldreraad@gmail.com

Vi læser alle mail, der så går videre til de relevante personer og arbejdsgrupper.
Vi besvarer ikke henvendelser vedrørende personsager.
Ønsker du eventuelt at skrive til en bestemt, så skriv vedkommendes navn i emnefeltet på mailen.

Ellers skriv direkte til vedkommendes mail, som du finder her.

Kontor

Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense C

Sekretariat

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune stiller sekretær samt sekretariatsbistand til rådighed.

Ældre- og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ

Formand

Dagmar Andersen

Sekretær

Charlotte Bækholm
E-mail: chb@odense.dk

Konsulent

Lene Lehmkuhl Noer
E-mail: lno@odense.dk
Luk menu