Gode links

Links:

Om FNs Ældredag 1. oktober 2018: https://www.un.org/development/desa/ageing/news/2018/04/2018-unidop-celebrates-older-human-rights-champions/

Om FNs principper for ældre: http://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2013/04/FNs-principper-for-ældre.pdf

Odense Kommune (OK): www.odense.dk

Kørselsordninger: https://www.odense.dk/mobiliodense

Ældre og seniorer i Odense Kommune: https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer

Ældre- handikapudvalget: https://www.odense.dk/politik/odense-byraad/politiske-udvalg/aeldre-og-handicapudvalget

Få indflydelse: https://www.odense.dk/politik/faa-indflydelse

Demens: https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/demens

Demens i Centrum. Rådgivning og træning uden visitation: https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/demens/demens-i-centrum

Brochure Demens i Centrum: https://www.odense.dk/-/media/images/borger/sundhed-og-sygdom/demens/flyer-om-demens-i-centrum.pdf?la=da

Demenstilbud Kallerupvej uden visitation: http://www.kallerupvej.dk/

Nationalt Videnscenter: http://www.videnscenterfordemens.dk/

Faktaark: http://www.videnscenterfordemens.dk/faktaark/

Sindslidelse: https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sindslidelse

Botilbud Lindehuset: www.lindehuset.eu

Lægeskift: https://www.odense.dk/skiftlaege

Døende: https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/doende

Dødsfald: https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/doedsfald

Bestil begravelse eller bisættelse: https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/doedsfald/begravelse-og-bisaettelse/begravelse-og-bisaettelse

Forebyggende besøg for 75+: https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/forebyggende-hjemmebesog

Plejehjem i Odense: https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/plejecentre

Oversigt plejehjem: https://www.odense.dk/plejecentre

Utilsigtet Hændelse. Indberetning: https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/klage-og-erstatning/rapporter-utilsigtede-haendelser/

Luk menu