Trafik / tilgængelighedsgruppen

Vi vil arbejde for:

  • Så overskuelige og ældrevenlige trafikforhold som muligt.
  • At tilgængeligheden i byen bliver optimal for alle ældre.
  • At der er tidssvarende ældreboliger / seniorbofællesskaber i trygge rammer.

Hvem er i arbejdsgruppen?

Ann Dorte Svarer
Kurt Kjerrumgaard
Anette Thysen
Lise Witved
Merete Helgens
Luk menu