Rehabiliteringsgruppen

Vi arbejder med emner, der vedrører støtte (f.eks. træning, hjælpemidler og aflastning) og pleje til borgere i eget hjem og på plejehjem.

Vi arbejder for, at ældre borgere kan deltage i et socialt fællesskab, og her er transportmulighederne noget vi vil arbejde for at få forbedret.
Arbejdet omfatter høringssvar og forslag til nye politiske tiltag.

Hvem er i arbejdsgruppen?

Ester Thomsen
Anette Thysen
Dagmar Andersen
Lisbeth Lykkegaard
Merete Helgens
Luk menu