PR, hjemmeside mm

Vi vil arbejde for at gøre det nemmere for ældre borgere at få overblik over, hvilken hjælp de har mulighed for ved behov, og hvor hjælpen kan komme fra. 

Vi vil styrke samarbejdet mellem de ældre, deres pårørende og de personer og institutioner, der kan hjælpe dem.

Vi vil arbejde for, at de medarbejdere, der skal give hjælpen, har den bedst mulige uddannelse og betingelser arbejdet, og at de løser opgaverne med respekt for det enkelte menneske.

Hvem er i arbejdsgruppen?

Ib Ketelsen
Helle Munch Oldefar
Kurt Kjerrumgaard
Johnny Mikael
Luk menu